S. s/violencia familiar, Expt. Nº 397/2014. JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE FAMILIA DE CIRCUNSCRIPCIÓN JUD. DE RAWSON, CHUBUT. (01/09/2017). Cuota alimentaria. Medidas conminatorias (art. 553 CCyCN). Clausura de fondo de comercio. Obstaculización de clientela